KODEKS ETYCZNY JURORA KONKURSÓW KULINARNYCH
ZBIÓR ZASAD I WYTYCZNYCH

Przyjęcie zaproszenia do składu jurorskiego konkursu kulinarnego zobowiązuje do przestrzegania zasad etyki ogólnoludzkiej, a w szczególności zasad dobrych praktyk branżowych. Juror konkursów kulinarnych zobligowany jest do przestrzegania poniższych zasad, które zapewnią profesjonalne przeprowadzenie rozgrywek konkursowych, wpłyną na sukces całego przedsięwzięcia oraz prestiż i poważanie w środowisku branżowym.

Jako Juror Konkursów Kulinarnych zobowiązuję się do:

  • Profesjonalnego wykonywania powierzonych mi zadań, z poczuciem misji i szacunku do zawodu kucharza oraz w imię integracji środowiska branżowego.
  • Stawienia się na konkurs w terminie wyznaczonym przez Organizatora, jednak zawsze przed przybyciem zawodników na stanowiska konkursowe. Gdybym z przyczyn niezależnych ode mnie miał się spóźnić lub w ogóle nie mógł uczestniczyć w konkursie bezzwłocznie powiadomię o tym fakcie Przewodniczącego Jury lub Organizatora.
  • Stawienia się na konkurs w profesjonalnym, galowym stroju kucharskim (bluza kucharska, czarne spodnie, czarne buty i czapka) i przez cały czas trwania imprezy dbania o czystość i nienaganny wygląd.
  • Zachowania uczciwości i bezstronności dając równe szanse każdemu zawodnikowi. Nie angażowania się w żadne nieetyczne i nieuczciwe praktyki służące dyskryminowaniu i obniżaniu szans któregokolwiek z zawodników.
  • Wykonywania czynności zgodnie ze swoim sumieniem i honorem zawodowym. Nie ulegania wpływom z zewnątrz w tym organizatorów, kolegów z branży czy kampanii medialnym, jak również pozostałych członków komisji sędziowskiej. W przypadku zaobserwowania takich praktyk do niezwłocznego poinformowania o tym procederze Przewodniczącego Jury lub Organizatora.
  • Do zachowania trzeźwości i nie podlegania działaniu jakichkolwiek środków odurzających przez cały czas wykonywania obowiązków jurora oraz wystrzegania się wszelkich zachowań mających wpływ lub zagrażających pracy komisji sędziowskiej oraz pozostałym uczestnikom wydarzenia.
  • Wniesienia własnej wiedzy, doświadczenia i umiejętności jednak w poszanowaniu prawa do wymiany poglądów z pozostałymi członkami komisji sędziowskiej i respektowania ich opinii i spostrzeżeń. Nie wpływania na wyniki konkursu i sugerowania ocen pozostałym członkom komisji sędziowskiej.
  • Dokładnego zapoznania się z regulaminem konkursu i całkowitego jego respektowania. W przypadku zapytań ze strony zawodników dotyczących spraw regulaminowych do bezzwłocznego udzielania odpowiedzi.
  • Znajomości i przestrzegania zasad dobrych praktyk higieny i bezpieczeństwa.