REGULAMIN WIELKOPOLSKI KUCHARZ ROKU 2024
KONKURS IM. RAFAŁA JELEWSKIEGO


1.1 Organizatorem konkursu jest Kapituła Konkursu w składzie Joanna Ochniak, Dominik Brodziak, Barbara Surma i Tomasz Purol oraz FPMS – Doradztwo Unijne Joanna Ochniak, os. Władysława Jagiełły 26/21, 60 – 694 Poznań, NIP 554 139 07 36

1.2 Konkurs odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 (wtorek) w HOTELU EDISON, ul. Wypoczynkowa 60, 62-081 Przeźmierowo

1.3 Celem konkursu jest odkrywanie, poznawanie i zaprezentowanie kulinarnych tradycji Wielkopolski we współczesnej aranżacji, zgodnie z obowiązującymi światowymi trendami.

II. Warunki uczestnictwa

2.1 W konkursie mogą uczestniczyć profesjonalni kucharze z dowolnych zakładów gastronomicznych, zarówno hotelarskich jak i pojedynczych restauracji z całej Polski oraz kucharze urodzeni w Wielkopolsce, a pracujący w zakładach gastronomicznych za granicą

2.2 Uczestnicy konkursu muszą pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami w zakładach gastronomicznych, które dokonały zgłoszenia, aż do momentu rozstrzygnięcia konkursu.

2.3 Wszyscy kucharze biorący udział w konkursie mogą posiadać dowolny stopień w hierarchii zawodowej

2.4 Uczestnicy konkursu powinni być pełnoletni

2.5 Uczestnik startuje w konkursie w pojedynkę bez asystenta

2.6 Potwierdzenie zgłoszenia do konkursu powinno być dokonane w formie pisemnej drogą email na załączonych formularzach wraz z opisem technologicznym oraz wyraźnym zdjęciem wykonywanej potrawy i przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.7 Termin nadsyłania zgłoszeń na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., upływa 25 kwietnia 2024 o godzinie 23:59. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatora konkursu. Ogłoszenie o zakwalifikowaniu się do konkursu najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2024.

2.8 Formularz ze zgłoszeniem uczestnictwa należy wypełnić tak, aby zawierał czytelne imię i nazwisko wraz z numerem telefonu i adresem e-mail oraz pełną nazwę zakładu zgłaszającego uczestnika. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać akceptacji treści niniejszego regulaminu. Ponadto kandydaci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikację ich wizerunku uwieńczonych fotograficznie bądź techniką filmową w trakcie konkursu, a także o nieodpłatnym przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do stworzonych przez siebie potraw, uwiecznionych dowolną techniką, rozpowszechnianych we wszelkiego rodzaju mediach

2.9 Komisja powołana przez Organizatora dokona wstępnej selekcji uczestników na podstawie oceny opisu i zdjęcia zgłoszonej potrawy. Osoby zakwalifikowane do udziału w konkursie, zostaną powiadomione o dopuszczeniu do konkursu do dnia 30 kwietnia 2024. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w konkursie, komisja wybiera zawodnika rezerwowego spośród kandydatów zgłoszonych pierwotnie do konkursu, którzy zostaną niezwłocznie o tym poinformowani.

III. Zasady organizacyjne

3.1 Każdy uczestnik konkursu lub jego zakład pracy pokrywa koszty przejazdu, noclegu oraz produktów użytych do wykonania dania konkursowego.

3.2 Organizator zapewnia stanowiska do pracy przygotowane dla każdego zawodnika i wyposażone: piec konwekcyjno-parowy, grill, płyty indukcyjne 2 szt., stół roboczy, zlewozmywak i lodówkę oraz talerze, chłodnie do przechowywania produktów od dnia poprzedzającego dzień startu w konkursie.

3.3 Drobny sprzęt potrzebny do wykonania potrawy każdy uczestnik przywozi we własnym zakresie
3.4 Wszyscy uczestnicy konkursu występują w strojach kucharskich (biała bluza kucharska, czarne spodnie, czarne buty, czapka kucharska) bluzy kucharskie, zapaski oraz czapki zostaną przekazane uczestnikom przez Organizatora na odprawie zawodników

IV. Reguły przeprowadzenia konkursu

4.1. Każda praca wykonana przez uczestnika konkursu będzie uważana za pracę przygotowaną specjalnie na konkurs i nie będzie powtórzeniem pracy z innych konkursów

4.2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 11 czerwca 2024 od godziny 9:30

4.3. Z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, Organizator będzie uprawniony do zmiany terminu konkursu lub jego odwołanie.

4.4 Wykonanie zadania konkursowego będzie oceniane przez powołane przez Organizatora profesjonalne jury degustacyjne i techniczne składające się z wybitnych mistrzów kucharstwa i autorytety kulinarne w składzie 6 jurorów degustacyjnych w tym Przewodniczący oraz 3 jurorów technicznych. Skład jury zostanie opublikowany minimum na tydzień przed dniem konkursu.

4.5. Każdy z jurorów oceniający prace konkursowe będzie zobowiązany do zapoznania się oraz podpisania Kodeksu Etycznego Jurora Konkursu

4.6. Jury przyznaje max 100 punktów za walory degustacyjne potrawy i max 60 punktów za pracę na stanowisku i technikę wykonania potrawy, łącznie 160 punktów.

4.7. Jury konkursu Wielkopolski Kucharz Roku, ocenia dania konkursowe i na podstawie tej oceny przyznaje tytuł Wielkopolski Kucharz Roku 2024 oraz nominację do finału XXII Kulinarnego Pucharu Polski 2024, o ile laureat nie zdobył tej nominacji w jakimkolwiek wcześniejszym konkursie. W takim wypadku nominacja przechodzi automatycznie na laureata kolejnego miejsca w konkursie.

4.8. Podczas konkursu uczestnicy zajmują stanowiska wylosowane podczas odprawy, która odbędzie się w dniu konkursu tj. 11 czerwca 2024, przed konkursem o godz. 08:30 w Sali Tesla na terenie hotelu Edison.

4.9. Każdy uczestnik otrzyma 10 minut przed rozpoczęciem pracy na rozłożenie drobnego sprzętu oraz produktów

4.10. Każdy uczestnik musi wykonać dwie potrawy konkursowe 1. Chłodnik wegetariański w ilości 7 porcji oraz 2. Danie główne o gramaturze 160 – 180 g również w ilości 7 porcji.

4.11 Każdy uczestnik musi wykonać danie główne z użyciem następujących produktów obowiązkowych: boczek lub karkówka z wieprzowiny rasy złotnicka, chrzan oraz marchew, dodatkowo musi użyć techniki grillowania, a także chłodnik wegetariański z użyciem dowolnych owoców i warzyw.

Pozostałe składniki w gestii uczestnika.

4.12. Organizator zapewni uczestnikom potrzebną ilość równych talerzy i misek do serwowania konkursowych potraw. Specyfikację obowiązującej w konkursie zastawy stołowej uczestnicy otrzymają drogą e-mailową po zakwalifikowaniu się do finału konkursu.

4.13. Czas przygotowania dania konkursowego od momentu wejścia na stanowisko do momentu serwisu dań konkursowych oraz posprzątania stanowiska konkursowego nie może przekroczyć 1 godziny i 45 minut. Zawodnik otrzymuje dodatkowych 10 minut na rozłożenie produktów, nie liczone do czasu regulaminowego oraz max 10 minut na ocenę mise en place przez jury techniczne – również nie doliczane do czasu przeznaczonego na wykonanie zadania.

4.14. Po przekroczeniu regulaminowego czasu zostaną naliczone punkty karne 3 punkty za 1 minutę opóźnienia, ale maksymalnie - 15 punktów. Po 5 minutach opóźnienia praca zostanie przerwana i oceniona w takim stopniu w jakim została przygotowana.

4.15. Wszystkie produkty użyte w konkursie nie mogą być poddane wcześniejszej obróbce, a dodatki skrobiowe, warzywa, grzyby, mogą być jedynie umyte i obrane, lecz w żaden sposób nieuformowane. Prosimy tak komponować swoje dania, aby unikać produktów konserwowych i przetworzonych przez przemysł spożywczy. Jury dopuszcza użycie produktów przetworzonych i konserwowych wykonanych samodzielnie i po udokumentowaniu procesu obróbki.

4.16. Wszystkie dania konkursowe muszą składać się wyłącznie z jadalnych produktów, dotyczy to również dekoracji

4.17. Decyzja Przewodniczącego jury dotycząca wyników konkursu podjęta na odprawie pokonkursowej całego składu sędziów oraz sekretarza jest ostateczna i niepodważalna,

4.18. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji receptur i zdjęć potraw konkursowych niezależnie od zajętego miejsca

4.19. Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo do powołania jury selekcyjnego, jeżeli ilość chętnych do wzięcia udziału w konkursie przekroczy 9 uczestników

4.20 Po zakończeniu startów wszystkich zawodników o godz. 16:00 odbędzie się odprawa pokonkursowa w Sali Tesla z Przewodniczącym oraz pozostałym składem członków jury.

O ewentualnej zmianie godziny odprawy pokonkursowej i jej miejsca zawodnicy zostaną poinformowani podczas odprawy porannej. Obecność obowiązkowa.

4.21. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej „Gali Motylkowej” o godz. 20:00 w namiocie na terenie hotelu Edison

4.22. W trakcie uroczystości zakończenia konkursu oraz wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wystąpienia w galowym stroju kucharskim (czysta bluza kucharska, czarne spodnie, eleganckie czarne buty, koszula)


V. Nagrody

5.1 Dyplom oraz Puchar Wielkopolskiego Kucharza Rok 2024 uhonorowany przez Prezydenta Miasta Poznania pana Jacka Jaśkowiaka

5.2 Nominacja do finału Kulinarnego Pucharu Polski 2024

5.3 Staże w kuchniach lokali gastronomicznych, w których szefują członkowie jury.

5.4 Nagrody pieniężne i rzeczowe od sponsorów

5.5 Specjalna nagroda dla uczestnika, który uzyska największą liczbę punktów za Smak Potrawy

VI. Kontakt

6.1 W sprawach zgłoszeń i organizacyjnych dotyczących konkursu - Joanna Ochniak

tel. 697 076 562 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.2 W sprawach merytorycznych dotyczących przygotowania dań konkursowych – Dominik Brodziak tel. 512873086, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. Postanowienia końcowe

    1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nienaruszających podstawowych zasad konkursu Wielkopolski Kucharz Roku. O zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową, na adresy wskazane w zgłoszeniu oraz zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej konkursu www.konkursykulinarne.pl. Uczestnik może odstąpić od umowy (uczestnictwa w Konkursie) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wprowadzonych zmianach, nie później jednak niż 7 dni do dnia rozpoczęcia konkursu.

    2. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.