REGULAMIN WIELKOPOLSKI KUCHARZ ROKU 2020
KONKURS IM. RAFAŁA JELEWSKIEGO

I. Sprawy organizacyjne

 1. Organizatorem konkursu jest Kapituła Konkursu w składzie Joanna Ochniak, Dominik Brodziak, Barbara Surma i Tomasz Purol oraz FPMS – Doradztwo Unijne Joanna Ochniak, os. Władysława Jagiełły 26/21, 60 – 694 Poznań, NIP 554 139 07 36
 2. Konkurs odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020 (wtorek) w Garden City Restaurant &Catering, na terenie MTP w Poznaniu.
 3. Celem konkursu jest odkrywanie, poznawanie i zaprezentowanie kulinarnych tradycji Wielkopolski we współczesnej aranżacji, zgodnie z obowiązującymi światowymi trendami.

II. Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą uczestniczyć kucharze z dowolnych zakładów gastronomicznych, zarówno hotelarskich jak i pojedynczych restauracji z całej Wielkopolski oraz kucharze urodzeni w Wielkopolsce, a pracujący w zakładach gastronomicznych w kraju i za granicą.
 2. Uczestnicy konkursu muszą pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami w zakładach gastronomicznych, które dokonały zgłoszenia, aż do momentu rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Wszyscy kucharze biorący udział w konkursie mogą posiadać dowolny stopień w hierarchii zawodowej.
 4.  Uczestnicy konkursu powinni być pełnoletni.
 5. Uczestnik startuje w konkursie w pojedynkę bez asystenta.
 6. Potwierdzenie zgłoszenia do konkursu powinno być dokonane w formie pisemnej drogą email na załączonych formularzach wraz z opisem technologicznym oraz wyraźnym zdjęciem wykonywanej potrawy i przesłane na adres:
 7. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , upływa 08 maja 2020. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatora konkursu. Ogłoszenie o zakwalifikowaniu się do konkursu najpóźniej w dniu 12 maja 2020.
 8. Formularz ze zgłoszeniem uczestnictwa należy wypełnić tak, aby zawierał czytelne imię i nazwisko wraz z numerem telefonu i adresem e-mail oraz pełną nazwę zakładu zgłaszającego uczestnika. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać akceptacji treści niniejszego regulaminu. Ponadto kandydaci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikację ich wizerunku uwieńczonych fotograficznie bądź techniką filmową w trakcie konkursu, a także o nieodpłatnym przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do stworzonych przez siebie potraw, uwiecznionych dowolną techniką, rozpowszechnianych we wszelkiego rodzaju mediach.
 9. Komisja powołana przez organizatora dokona wstępnej selekcji uczestników na podstawie oceny opisu i zdjęcia zgłoszonej potrawy. Osoby zakwalifikowane do udziału w konkursie, zostaną powiadomione o dopuszczeniu do konkursu do dnia 12 maja 2020.
  W przypadku braku możliwości uczestnictwa w konkursie, komisja wybiera zawodnika rezerwowego spośród kandydatów zgłoszonych pierwotnie do konkursu, którzy zostaną niezwłocznie o tym poinformowani.

III. Zasady organizacyjne

 1. Każdy uczestnik konkursu lub jego zakład pracy pokrywa koszty przejazdu, noclegu oraz produktów użytych do wykonania dania konkursowego.
 2. Organizator zapewnia stanowiska do pracy przygotowane dla każdego zawodnika i wyposażone: piec konwekcyjno-parowy, kuchenki indukcyjne 2 szt., stół roboczy, zlewozmywak i lodówkę oraz talerze, chłodnie do przechowywania produktów od dnia poprzedzającego dzień startu w konkursie.
 3. Drobny sprzęt potrzebny do wykonania potrawy każdy uczestnik przywozi we własnym zakresie.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu występują w strojach kucharskich (biała bluza kucharska, czarne spodnie, czarne buty, czapka kucharska) bluzy kucharskie, zapaski i czapki zostaną przekazane uczestnikom przez organizatora na odprawie zawodników.

IV. Reguły przeprowadzenia konkursu

 1. Każda praca wykonana przez uczestnika konkursu będzie uważana za pracę przygotowaną specjalnie na konkurs i nie będzie powtórzeniem pracy z innych konkursów
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 09 czerwca 2020 (wtorek).
 3. Wykonanie zadania konkursowego będzie oceniane przez powołane przez Organizatora, profesjonalne jury degustacyjne składające się z wybitnych Szefów Kuchni z całej Polski. - max 6 jurorów w tym Przewodniczący oraz 2 jurorów technicznych.
 4. Każdy z oceniających prace konkursowe jurorów będzie zobowiązany do zapoznania się oraz podpisania Kodeksu Etycznego Jurora Konkursu.
 5. Jury przyznaje max 100 punktów za walory degustacyjne potrawy i max 60 punktów za pracę na stanowisku i technikę wykonania potrawy, łącznie 160 punktów.
 6.  Jury konkursu Wielkopolski Kucharz Roku, ocenia danie główne i na podstawie tej oceny przyznaje tytuł Wielkopolski Kucharz Roku 2020 oraz nominację do finału Kulinarnego Pucharu Polski 2020.
 7. Podczas konkursu uczestnicy zajmują stanowiska wylosowane podczas odprawy, która odbędzie się w dniu konkursu tj. 09 czerwca 2020, przed konkursem o godz. 08:30.
 8. Każdy uczestnik otrzyma 10 minut przed rozpoczęciem pracy na rozłożenie drobnego sprzętu oraz produktów.
 9. Każdy uczestnik musi wykonać potrawę w formie dania głównego w ilości 7 porcji o gramaturze w przedziale 160 – 180 g.
 10. Każdy uczestnik musi wykonać danie główne z użyciem: pstrąg tęczowy, botwina lub pokrzywa oraz soczewica. Pozostałe składniki w gestii uczestnika.
 11. Czas przygotowania dania konkursowego od momentu wejścia na stanowisko do momentu ustawienia 7 gotowych porcji nie może przekroczyć 1 godziny i 30 minut, (plus 10 minut na rozłożenie produktów, nie liczone do czasu regulaminowego).
 12. Po przekroczeniu regulaminowego czasu zostaną naliczone punkty karne 1 punkt za 1 minutę opóźnienia. Po 15 minutach opóźnienia praca zostanie przerwana i oceniona w stopniu, jaki została przygotowana.
 13.  HACCP:
  a. Zawodnik/drużyna powinien przedstawić listę kontrolną temperatur produktów spożywczych przed ich włożeniem do boksów chłodniczych i transportem na miejsce konkursu,
  b. Zawodnik/drużyna powinni sporządzić jeszcze raz listę kontrolną temperatur produktów spożywczych po wyjęciu ich z boksów chłodniczych zaraz po wejściu na stanowisko kuchni konkursowej ,
  c. Protokoły powinny być zaprezentowane jury technicznemu podczas oceny mise en place i sprawdzone ponownie przez jurora za pomocą termometru laserowego – składowa oceny mise en place.
 14. Wszystkie produkty użyte w konkursie nie mogą być poddane wcześniejszej obróbce, a dodatki skrobiowe, warzywa, grzyby, mogą być jedynie umyte i obrane, lecz w żaden sposób nieuformowane. Prosimy tak komponować swoje dania aby unikać produktów konserwowych i przetworzonych przez przemysł spożywczy. Jury dopuszcza użycie produktów przetworzonych i konserwowych wykonanych samodzielnie i po udokumentowaniu procesu obróbki.
 15. Wszystkie dania konkursowe muszą składać się wyłącznie z jadalnych produktów, dotyczy to również dekoracji.
 16. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
 17. Zwycięzca konkursu otrzyma nominację do finału KPP 2020 i tytuł Wielkopolskiego Kucharza Roku 2020.
 18. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji receptur i zdjęć potraw konkursowych niezależnie od zajętego miejsca.
 19. Organizator konkursu zastrzega sobie, również prawo do powołania jury selekcyjnego, jeżeli ilość chętnych do wzięcia udziału w konkursie przekroczy 12 uczestników.
 20. Wszystkie wyniki zostaną ogłoszone po konkursie i pokonkursowej odprawie zawodników.
 21. W trakcie uroczystości zakończenia konkursu oraz wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wystąpienia w galowym stroju kucharskim.

V. Nagrody

 1. Dyplom oraz Puchar Wielkopolskiego Kucharza Rok 2020 uhonorowany przez Prezydenta Miasta Poznania.
 2. Nominacja do finału Kulinarnego Pucharu Polski 2020.
 3. Staże w kuchniach lokali gastronomicznych, w których szefują członkowie jury w kraju i za granicą.
 4. Nagrody pieniężne i rzeczowe od sponsorów.
 5. Specjalny Puchar dla uczestnika, który uzyska największą liczbę punktów za Smak Potrawy ufundowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

VI. Kontakt

 1. W sprawach zgłoszeń i organizacyjnych dotyczących konkursu - Joanna Ochniak tel. 697 076 562 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W sprawach merytorycznych dotyczących przygotowania dan konkursowych – Dominik Brodziak tel. 513 067 958, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.