Formularz zgłoszeniowy Wielkopolski Kucharz Roku - Konkurs im. Rafała Jelewskiego 09 czerwiec 2020 r. (we wtorek), GARDEN CITY , na terenie MTP w Poznaniu -FormularzzgłoszeniowyWLKP2020_1.pdf